مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

مراسم بزرگداشت روز معلم


مراسم بزرگداشت روز معلم 

باحضور مسئولين وًمديران اداره آموزش وپرورش  

اعضاي محترم انجمن، معلمان، مربيان باشكوه بسيار برگزار شد 

   

بازگشت 1398/02/14