مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

تابستان وديدارهاي غيرمترقبه


تابستان وديدارهاي غيرمترقبه 

طبق معمول همه ساله ديدار دانش اموزان قدرشناس و مودب مه چهرگان با موسس مهربان خانم نبي زاده 

يادي از خاطرات قديم ودلتنگي و اشك ريختن بچه ها براي موسس عزيز ودوست داشتني و محيط وكلاس هاي مه چهرگان

روناك عباسي دانش اموز خروجي سال ٩٤

پايه دهم 

#عشق

#مه چهرگان


بازگشت 1398/04/15