مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

💎نتایج آزمون مدارس سمپاد نیمه مردادماه اعلام می‌شود


💎نتایج آزمون مدارس سمپاد نیمه مردادماه اعلام می‌شود


✔️ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان:


✔️ نتایج هر دو آزمون ورودی پایه های هفتم و دهم مدارس سمپاد  نیمه مرداد اعلام می‌شود


✔️ در مجموع ۱۲۰ هزار دانش آموز متوسطه اول و دوم در ۶۷۰ مدرسه سمپاد در سراسر کشور به تحصیل اشتغال دارند که حدود ۴۰ درصد آنها در متوسطه اول و ۶۰ درصد در متوسطه دوم هستند.

بازگشت 1398/04/15