مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

كلاس خوشنويسي با استاد خط اقاي فرضي


عضا انجمن خوشنويسان مدرسه مه چهرگان كه داراي كارت عضويت خوشنويسي ميباشند حضورشان الزامي است 


علاقمندان به خوشنويسي و زيبا نويسي بدفتر مدرسه مراجعه تا در فرصت تابستان بتوانند از اين كلاسها استفاده كنند.

بازگشت 1398/05/13