مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

سخني با اوليا گرامي


با توجه به حضوروتقاضاي  اوليا ششم و مراجعات مكرر بدفتر جهت ثبت نام در مدارس نمونه دولتي وگرفتن تاييديه شركت دانش اموزانشان در طرحها و 

برنامه ها 

و...مسابقات 


تاكيد ميكنيم براي شما دانش اموزان پايه حتما در تمامي برنامه هاي مدرسه خضور فعال داشته باشيد و بدانيد تمام اين لوحها و تاييديه مدرسه به فعاليت شما در پايه ششم بنفع شما خواهد بود !!!


تا همانند بعضي اوليا اينچنين پشيمان ونااميد نشويد 

شركت فرزندانتان در برنامه هاي هدفمند مدرسه بنفع شما ميباشد

بازگشت 1398/05/13