مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

🔺برای هیچ چیز در زندگی، غمگین مباش


 1_ کار سختی که تو داری:

 آرزوی هر بیکاری است.


 2_ فرزند لجبازی که تو داری: آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند.


 3_ خانه ی کوچکی که تو داری:

 آرزوی هر کرایه نشینی است.


 4_ و دارایی کم تو:

 آرزوی هر قرض داری  است.


 5_ سلامتی تو:

 آرزوی هر مریضی است.


 6_ لبخند تو:

 آرزوی هر مصیبت دیده ای است.


 7_ پوشیده ماندن گناهانت:

 آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده است

  می گویند ای کاش گناهمان فاش نشده بود و دیگر انجامش نمی دادیم.


۸- حتی گناه نکردنت آرزوی بعضی از گناهکاران است ، می گویند ای کاش ما هم میتوانستیم دست از گناه برداریم ...

و تو خیلی چیزها داری که مردم آرزویش را دارند !!


 *بیشتر به داشته هایت بیندیش تا نداشته هایت و بخاطرشان خدا را شکر کن*

بازگشت 1398/06/12