مدرسه غیر دولتی هوشمند مه چهرگان

💕این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید ؛


#راضی_باش، به هر چی اتفاق افتاد

که اگه خوب بود زندگیتو " قشنگ " کرد

و اگه بد بود تو رو " ساخت " ...


#مدیون_باش، به همه آدمای زندگیت

که خوباش بهترین " حس هارو " بهت میدن

و بـَداش بهترین "درسارو" ...


#ممنون_باش، از اونی که بهت یاد داد

همه شبیه " حرفاشون " نیستن

و همیشه همونجوری که میخوای " پیش نمیره " ..


زندگی همینقدر ساده اس ..

بازگشت 1398/06/12